adr
Profesjonalne us?ugi transportowe

Witamy

Trans-kon to profesjonalne ?wiadczenie us?ug transportowych na rynku krajowym oraz arenie mi?dzynarodowej. Podejmujemy wsp?prace z ma?ymi firmami jak rwnie? z wysoce rozwini?tymi przedsi?biorstwami. Mamy nadziej?, ?e nasze do?wiadczenie, profesjonalny zesp? oraz szeroki zakres prowadzonej dzia?alno?ci przyczyni si? do podj?cia wsp?pracy z nasz? firm?. Zach?camy do zapoznania si? z nasz? ofert? i czekamy na propozycj? wsp?pracy.

 
transport krajowy i mi?dzynarodowy
prze?adunki i za?adunki wagonw
Warsztat i wulkanizacja bukowno