Oferta

G?wny zakres dzia?alno?ci naszej firmy jest transport, ktry obejmuje takie dzia?ania jak:

 • transport krajowy,
 • transport mi?dzynarodowy,
 • spedycj?,
 • transport materia?w sypkich wywrotkami,
 • transport materia?w sypkich cemento - naczepami (silo truck)
 • transport kontenerw
 

Us?ugi prze?adunkowe

W zakresie prze?adunku towarw nasza oferta obejmuje prze?adunki i roz?adunki:

 • naczep ci??arowych,
 • towarw sypkich,
 • biomasy,
 • kontenerw,
 • tankkontenerw.

Oferujemy Pa?stwu prze?adunki w relacjach podanych poni?ej:

 • wagon szerokotorowy - wagon normalnotorowy,
 • wagon szerokotorowy - samochd ci??arowy,
 • wagon normalnotorowy - samochd ci??arowy,
 • samochd ci??arowy - samochd ci??arowy.
 

Warsztat i wulkanizacja

Zesp? serwisowy ?wiadczy nast?puj?ce us?ugi z zakresu wulkanizacji i naprawy samochodw ci??arowych:

 • wymiana opon,
 • naprawa ogumienia,
 • komputerowe wywa?anie k?,
 • naprawy bie??ce ci?gnikw siod?owych i naczep,
 • wymiana oleju i filtrw,
 • diagnostyka komputerowa.
 
transport krajowy i mi?dzynarodowy
prze?adunki i za?adunki wagonw
Warsztat i wulkanizacja bukowno